Top

Tin Tức

Thiên Cương Hồn

 Thương Chu giao tranh, Thiên Cương Tinh bị đày đến Bích Du và Khổn Tiên, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ hướng thiện, tiếp tục tu hành. Tiếc rằng giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, chúng lại kết hợp với yêu ma, gây nên một trận kinh thiên động địa, khiến nhân gian một phen khiếp sợ.

 

Giới thiệu Thiên Cương Hồn

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 75 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Không có

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Gặp Ân Giao tại Phong Thần Đài  (184:193) để nhận nhiệm vụ Thiên Cương Hồn

Bước 2: Đối thoại với Tân Miễn để nhận nhiệm vụ Đạo Cụ, tốn 1 Tứ Tinh, 1 Thu Thập và tiền vạn  để nhận nhiệm vụ Thiên Cương Hồn.

Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu đi đánh một loại quái nhất định

Bước 4: Đến bản đồ xuất hiện Quái để đánh quái nhiệm vụ yêu cầu

Bước 5: Sau  khi đánh quái nhiệm vụ, hệ thống xuất hiện Thiên Cương Ảnh


Bước 6: Đánh chết 5 con Thiên Cương Ảnh sẽ xuất hiện Thiên Cương Tinh

Bước 7: Sau khi giết thành công Thiên Cương Tinh sẽ nhận được 1 Hồn

Bước 8: Giao Thiên Cương Hồn cho Ân Giao để nhận điểm kin nghiệm hoặc dùng 36 Hồn đổi Trang Bị Lục 8x.

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm được, pháp bảo, Phách.
 • Dùng 3 Phách và 50 đồng thay đến Xích Tùng Tử để đổi hồn, ngẫu nhiên may mắn thành công hoặc thất bại.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 4 lần nhiệm vụ Thiên Cương Hồn
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 3 lần còn lại, cần sử dụng Dụ Hồn Hương hoặc 5 tiền đồng.
 • Chỉ có thể đánh quái tại bản đồ Bích Du Cung hoặc Khổn Tiên Cung mới xuất hiện Thiên Cương Ảnh.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Người chơi có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Người chơi có thể nhân F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển)
 • Xem thông tin nhiệm vụ bên trạng thái thông báo phía bên trái của màn hình game.
Hình ảnh Chi tiết


Thu Thập
 • Nguồn gốc: Hợp thành tại NPC Xích Tùng Tử tại Diêu Trì theo công thức 20 Mảnh Giáp + 20 Đoản Kiếm + 20 Băng Cơ + 20 Tuyết Cốt + 20 Mặt Quỷ + 20 Hỏa Vũ = 1 Thu Thập

Tứ Tinh
 • Nguồn gốc: Hợp thành tại NPC Xích Tùng Tử tại Diêu Trì theo công thức 20 Địa Tâm + 20 Hỏa Linh + 20 Phong Lệ + 20 Thủy Hồn = 1 Tứ Tinh

Phách
 • Nguồn gốc:  May mắn nhận được khi giết Thiên Cương Ảnh
 • Chức năng: Ghép Hồn

Hồn
 • Nguồn gốc:  Nhận được khi giết Thiên Cương Tinh hoặc hợp thành tại NPC Xích Tùng Tử theo công thức 3 Phách + 50 Đồng Thau = 1 Hồn (ngẫu nhiên thành công hoặc thất bại)
 • Chức năng: Trả nhiệm vụ Thiên Cương Hồn nhận EXP hoặc Trang Bị Lục 80

Trân trọng,