Top

Tin Tức

Sự Kiện Mỹ Vị Nhân Gian

     

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 11/06/2023 đến 23h59 ngày 02/07/2023.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 60 trở lên

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Tiểu Thanh
 • Vị trí: Triều Ca – 218/189.
 • Chức năng:
  • Tham gia sự kiện
  • Ghép vật phẩm
 • Lưu ý: Chức năng này hoạt động đến 24h ngày 02/07/2023.

Phong Thần

Gà Quay

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC sự kiện 25 tiền đồng / 10 vật phẩm
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng tiêu hao 10 vạn lượng
 • Giới Hạn : 3.000 vật phẩm / nhân vật
  • Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 02/07/2023.

Phong Thần 

Tinh Thể Tứ Tinh

 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua sử dụng sự kiện
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng để thăng pháp bảo giải đấu
 • Lưu ý: Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 02/07/2023.

Phong Thần

Lệnh Bài Tứ Tinh Cấp 1

 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua sự kiện
 • Tính chất: Không xếp chồng, không giao dịch, không bày bán, không ném ra, PK không rớt, không OTT.  Tốn 5 Vạn cho mỗi lần click phải, duy trì 10 phút.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận 1 dòng BUFF - Tất cả thuộc tính (thể chất, ngộ tính, sức mạnh, thân pháp ) + 5 điểm. ( dùng để nâng cáp pháp bảo phong thần bảng , QAH ….)
Phong Thần
T
úi Quà Tháng 6/2023
 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua sự kiện
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.

Phong Thần

Trấn Hồn Tháp Nhân Giới (Cấp 1-5)

 • Nguồn gốc: Thông qua sự kiện hoặc ghép từ mảnh vỡ Trấn Hồn Pháp
 • Tính chất: Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 90 trở lên


Phần thưởng S1 v
à S2

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Gà Quay
 • Khi sử dụng/nhận Gà Quay, có thể nhận 8.000*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Di Ngoài Phù(Siêu Cấp) Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp Mảnh Lục Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh Đồng Nhân
Ngọc Cấp 3 Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Danh Ngọc Trang Bị Lục 8x,10x
Mai Danh Ẩn Tích Vũ Khí Hoàng Kim 90
Hóa Linh Tán Vi Quang Quái Phù
Lệnh Bài Pét Câu Trần Linh Thú Tử Sắc Mảnh Vỡ Tinh Thể Tứ Tinh
Lò Luyện Trân Hựu Tướng Quân Lệnh

Phần thưởng đạt mốc 

Phần thưởng
Khi sử dụng Gà Quay hoặc nhận ở mốc  5.00, 1.000, 1.500,.. 3.000 sẽ nhận thêm phần thưởng    Khí Nguyên Cao Cấp
2 Túi Quà Tháng 6/2023
Tinh Thể Tứ Tinh
2 Mãnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù
Ngọc Tinh
Thú Cưỡi Nghịch
5 Mãnh Vỡ Danh Hiệu Anh Hùng Cái Thế
 Phần thưởng sử dụng 3.000 Gà Quay(ngẫu nhiên)  Trấn Nguyên Chi Bảo
15 TQL - Ngọc Tâm - Trấn Nguyên Chi Bảo - Thú Cưỡi Nghịch - 3 Viên Vi Quang Quái Phù - 1 Viên Tinh Thái Quái Phù

 

Trân trọng,