Top

Tin Tức

Sự Kiện Giải Nhiệt Ngày Hè

    

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 11/06/2023 đến 23h59 ngày 02/07/2023.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 60 trở lên

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Tiểu Thanh
 • Vị trí: Triều Ca – 218/189.
 • Chức năng:
  • Tham gia sự kiện
  • Mua vật phẩm
  • Ghép vật phẩm
 • Lưu ý: Chức năng này hoạt động đến 24h ngày 02/07/2023.

Phong Thần

Hoa Cúc

 • Nguồn gốc: Đánh quái ở bản đồ Khổn Tiên Cung
 • Tính chất: Có thể ném ra, giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để ghép Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt
  • Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 02/07/2023.

Phong Thần 

Đường Phèn

 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ Bích Du Cung
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để ghép Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt
 • Lưu ý: Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 02/07/2023.

Phong Thần

Túi Lọc Trà


 • Nguồn gốcĐổi tại NPC Sự Kiện
  • 20 Thủy Hồn + 20 Hỏa Linh + 20 Địa Tâm + 20 Phong Lệ = 10 Túi Lọc Trà
  • 100 Thủy Hồn + 100 Hỏa Linh + 100 Địa Tâm + 100 Phong Lệ = 50 Túi Lọc Trà
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Khi sử dụng tiêu tốn 7 vạn lượng
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 02/07/2023.
Phong Thần
Đá Lạnh
 • Nguồn Gốc: Đổi tại NPC Sự Kiện
  • 1 Hỗn Độn = 300 Đá Lạnh
  • 1 Khốn Kỳ = 300 Đá Lạnh
  • 1 Thao Thiết = 300 Đá Lạnh
  • 1 Đào Cơ = 300 Đá Lạnh
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép sự kiện 
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 02/07/2023

Phong Thần

Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt

 • Nguồn gốc: 50 Hoa Cúc + 50 Đường Phèn + 1 Túi lọc Trà = 1 Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Sử dụng tối đa 1000 vật phẩm / nhân vật
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 02/07/2023.
Phong Thần
Tr
à Hoa Cúc Thượng Hạng
 • Nguồn gốc: 1 Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt + 1 Đá Lạnh  = 1 Trà Hoa Cúc Thượng Hạng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 1.000 vật phẩm / nhân vật
 • Hạn Sử Dụng : 24 giờ


Phần thưởng S1 v
à S2

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Trà Hoa Cúc Giải Nhiệt
 • 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
Trà Hoa Cúc Thượng Hạng
 • Khi sử dụng/nhận Trà Hoa Cúc Thượng Hạng, có thể nhận 5.000*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh Mảnh Lục Thủy Tinh
Phồn Vinh Thạch Hưng Thịnh Thạch
Hành Quân Lệnh Đồng Thau
Vải Dầy Bá Lạc Nhãn Cấp 8
Mai Danh Ẩn Tích Bá Lạc Nhãn Cấp 9
Lò Luyện Trân Hựu Bá Lạc Nhãn Cấp 10
Mảnh Vỡ Danh Hiệu Anh Hùng Cái Thế  
   
   
 

 

Trân trọng,