Top

Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức

 

 • Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức19h ngày 08/09/2022

Sự Kiện Đua Top Cấp Thế Giới

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ Xếp hạng trước
 • Kỳ sĩ nào nhận top cấp thế giơi không thể nhận top cấp hệ phái
Top Phần Thưởng
1 Danh Hiệu Đệ Nhất(Vĩnh Viễn)
60.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
2 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
5 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
6 Lò Luyện Trân Hựu
6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp
6 Khí Nguyên Cao Cấp
6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 lệnh bài pét Lý Tịnh
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +3 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12
2 1 Danh Hiệu Đệ Nhị(Vĩnh Viễn)
40.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #9 ( Tự chọn )
1 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
4 Lò Luyện Trân Hựu
4 Trang Nguyên Cao Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp
4 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 Lênh Bài Pét Ngân Long
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +2 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #6
3 1 Danh Hiệu Đệ Tam(Vĩnh Viễn)
30.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #9 ( Tự chọn )
1 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp
1  Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 Lênh Bài Pét Đẹp
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch # 0
4 1 Sét cam trấn nguyên #6 ( Tự chọn )
5 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
1 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
2 Lò Luyện Trân Hựu
2 Trang Nguyên Cao Cấp
2 Trang Tinh Cao Cấp
2 Khí Nguyên Cao Cấp
2 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh bài Pét Ngân Long
1 Thú cưỡi nghịch ( Tự Chọn )
1 pháp bảo cá nhân 3 Dòng #12 ( tự chọn )
5 1 Sét cam trấn nguyên #6 ( Tự chọn )
4 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
1 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
2 Lò Luyện Trân Hựu
2 Trang Nguyên Cao Cấp
2 Trang Tinh Cao Cấp
2 Khí Nguyên Cao Cấp
2 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh Bài Pét Phượng Hoàng
1 Thú cưỡi nghịch ( Tự Chọn )
1 pháp bảo 2 dòng Cá Nhân # 12

 

Sự Kiện Đua Top Cấp Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới 
 • (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) 
Top Phần Thưởng
1 1 Món Cam Trấn Nguyên #12 ( Theo hệ phái )
2 Tinh thái quái phù chưa mài
50 Tướng Quân Lệnh
2 1 Món Cam Trấn Nguyên #9 ( theo hệ phái)
40 Tướng Quân Lệnh
1 Tinh thái quái phù chưa mài
3 1 Món Cam Trấn Nguyên 6# (theo hệ phái)
30 Tướng Quân Lệnh
3 Ngọc Tinh Chưa Mài ( tự chọn )
4 2 Ngọc Tinh ( Chưa Mài ) Tự Chọn
20 Tướng Quân Lệnh
1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 90 theo hệ phái
5 2 Ngọc Tinh ( Chưa Mài ) Tự Chọn
20 Tướng Quân Lệnh
1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 90 theo hệ phái

 

Sự Kiện Đua Top Công Lực Phong Thần

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ công lực cao nhất tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
Top Phần Thưởng
1 1 Hộp Danh Hiệu Top 1 Công Lực(Vĩnh Viễn)
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100#12  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90
1 Món Cam  Trấn Nguyên #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội Hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái
2 1 Hộp Danh Hiệu Top 2 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #9  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 70
1 Món Cam Trấn Nguyên #9
2 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái
3 1 Hộp Danh Hiệu Top 3 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #9  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 50
1 Món cam trấn nguyên #6
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Thú Cưỡi Nghịch Theo Hệ Phái
4 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90 #12  ( theo hệ phái )
1 Món cam trấn nguyên 
1 Pháp Bảo cá nhân 3 dòng #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
1 Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 Chí Theo Hệ
5 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90 #12  ( theo hệ phái )
1 Món cam trấn nguyên 
1 Pháp Bảo cá nhân 3 dòng #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
1 Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 Chí Theo Hệ

 

Sự Kiện Đạt Mốc Cấp

 • Thời gian: không giơi hạn
 • Yêu cầu:
   • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về fanpage https://www.facebook.com/phongthanbangvtt để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
   • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
   • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần.
 • Lưu ý:
   • Thông tin đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
   • Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng  được chọn trước.
   • Hồ sơ hợp lệ gồm: hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần và tài khoản nhân vật.
Cấp Phần Thưởng Giới Hạn 
Cấp 160 3 Lò Sơ Cấp
3 Lò Trung  Cấ
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
6 tài khoản
Cấp 170 1 Lệnh Bài Hạo Thiên Khuyển
1 Pháp Bảo 2 Dòng #12
6 tài khoản
Cấp 180 1 Món Cam Trấn Nguyên
1 Ngọc Tâm(Tự Chọn)
3 tài khoản
Cấp 190 1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
2 tài khoản
Cấp 200 1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Tam Sinh Thạch #12(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
 
3 tài khoản

 

Trân trọng,