Top

Tin Tức

Siêu Độ

 Cõi Tam Giới tồn tại với những linh hồn phiêu phất không nơi nương tựa, một số âm linh lượn lờ phiêu lãng nhũng nhiễu ngày đêm cư dân Tam Giới. Những linh hồn ấy do chưa được siêu độ nên lại càng quấy phá hung tợn. Giờ đây với nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn các kỳ sĩ sẽ có thể ra tay trấn áp những linh hồn đem lại sự siêu thoát cứu độ cho chúng sinh.

 

Giới thiệu Siêu Độ

 • Yêu cầu cấp độ: đẳng cấp 40 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: thứ tư hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Người chơi tới gặp Ân Hồng (214,184) ở Phong Thần Đài nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đối thoại với Ân Hồng để nhận nhiệm vụ Siêu Độ

Bước 3: Đối thoại với Ân Hồng để nhận được yêu cầu số lượng loại quái vật cần siêu độ và bùaChiêu Hồn Phướn.

Bước 4: Đến khu vực có loại quái này và sử dụng Chiêu Hồn Phướn. Nếu hết thời gian sử dụng Chiêu Hồn trận có thể quay về gặp lại Ân Hồng mua lại Chiêu Hồn Phướn.

Bước 5: Cố gắng tiêu diệt quái theo yêu cầu trong thời gian 5 phút của Chiêu Hồn Phướn. Trong 5 phút đó, nhân vật sẽ nhận được trạng thái ngẫu nhiên:

+ Phách Chú Lôi: Lôi sát tăng 20 điểm, tốc độ thi triển kỹ năng giảm 50%.

+ Phách Chú Thổ: Thổ sát tăng 20 điểm, tốc độ hồi phục sinh lực giảm 50 điểm.

+ Phách Chú Băng: Băng sát tăng 20 điểm, tốc độ di chuyển giảm 50%.

+ Phách Chú Hỏa: Hỏa sát tăng 20 điểm, tốc độ phục hồi nội lực giảm 50 điểm

Tất cả các trạng thái được duy trì trong vòng 5 phút.

Bước 6: Có thể kiểm tra số lượng quái đã tiêu diệt tại F11. Sau khi siêu độ đủ số lượng quái, quay về Phong Thần đài gặp Ân Hồng để giao trả nhiệm vụ. Và nhận phần thưởng tương xứng từ Ân Hồng.

Bước 7: Nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tùy chọn nhận thưởng điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm các loại phù để di chuyển các bản đồ.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Thiên Tiên Thủy.
 • Khi nhận thưởng tiền vạn thì nhân vật phải trong trạng thái 3 giờ chơi, nếu nhân vật trong trạng thái mệt mỏi sẽ không nhận được tiền vạn.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Lưu rương thủ khố tại Phong Thần Đài để khi phù về sẽ về bản đồ nhận nhiệm vụ.
 • Nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều (bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển)
 • Có thể chọn Tu Luyện Nhân Đôi ở lần làm nhiệm vụ thứ hai trở đi, nhận thêm nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Nên mua thêm Chiêu Hồn Phướn để dự phòng không tiêu diệt quái trong thời gian của 1 Chiêu Hồn Phướn.
 • Có thể sử dụng các vật phẩm sau đây để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm Ghi chú

Địa Linh
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Hoang Mạc

Hải Hồn
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Đông Hải

Liệu Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Hiên Viên

Truy Phong
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Băng Xuyên

Tật Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Bích Du Cung

Vạn Tịch
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến Khổn Tiên Cung

Hồi Thành Phù (siêu cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù về thành thị đã lưu rương

Di Ngoại Phù
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: phù di chuyển đến các bản đồ sơ cấp

Danh sách các loại quái và vị trí xuất hiện

Trân trọng,