Top

Tin Tức

Pháp bảo - Trấn Hồn Tháp

 Trấn Hồn Tháp vốn là loại kỳ ảo pháp bảo được tam giới lan truyền thông tin với sức mạnh kinh thiên động địa. Tương truyền bất kỳ ai sở hữu sẽ trở nên kim cang khó hoại, thể chất tăng cường vạn phần, xông pha trận địa như kình ngư vượt sóng dữ!

Thực hư về loại pháp bảo này như thế nào? Uy lực và sức mạnh ra sao? Hãy là người đầu tiên đoạt lấy loại kỳ ảo pháp bảo này và khám phá sức mạnh vô song đang ẩn chứa bên trong ngay hôm nay!

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
NPC Liên quan
 • Vị trí: Triều Ca 210/190.
 • Chức năng: Ghép các nguyên vật liệu Trấn Hồn Tháp, Phong Thần Bảng 1-2, Pháp Bảo Quần Anh Hội v.v.v.
 • Áp dụng: Sau bảo trì ngày 22/06/2023.

Phong Thần
Trấn Hồn Tháp - Nhân giới
(cấp 1 - 5)
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện hoặc ghép từ mảnh vỡ Trấn Hồn Tháp.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 90 trở lên.
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn.

Phong Thần
Trấn Hồn Tháp - Tiên Ma
(cấp 1 - 5)
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện hoặc ghép từ mảnh vỡ Trấn Hồn Tháp.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 90 trở lên.
 • Hạn sử dụng: Vĩnh viễn.

Phong Thần
Ngũ Sắc Thạch
 • Nguồn gốc: Hợp thành ngẫu nhiên thành công từ công thức:

01 Hồng Bảo Thạch + 01 Lam Bảo Thạch + 01 Lục Bảo Thạch + 01 Hoàng Bảo Thạch + 01 Tử Bảo Thạch + 01 Càn Khôn Tái Tạo Đơn + 100 vạn

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch.
 • Chức năng: Nguyên Liệu thăng sao/ cấp Trấn Hồn Tháp.

Phong Thần
Lò Luyện Tứ Phẩm
 • Nguồn gốc: Hợp thành ngẫu nhiên thành công từ công thức:

Lò Luyện Sơ Cấp + Lò Luyện Trung Cấp + Lò Luyện Cao Cấp + Lò Luyện Trân Hựu + Càn Khôn Tái Tạo Đơn + 100 vạn

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch.
 • Chức năng: Nguyên Liệu thăng sao/ cấp Trấn Hồn Tháp.

Phong Thần
Tướng Quân Lệnh - Siêu cấp
 • Nguồn gốc: Hợp thành ngẫu nhiên thành công từ 5 Tướng Quân Lệnh.
 • Tính chất:Không khóa, có thể giao dịch.
 • Chức năng: Nguyên Liệu thăng sao/ cấp Trấn Hồn Tháp.

Thuộc tính Trấn Hồn Tháp - Nhân Giới

Thuộc tính màu Xanh
Thuộc tính Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
Giảm sát thương cơ bản 5 6 7 8 10
Thể chất 10 15 20 25 30
Tăng tất cả thuộc tính 4 8 12 16 20
Sinh lực 5% 10% 15% 20% 25%

 

Nguyên liệu để thăng cấp từ 1 - 12 sao của Trấn Hồn Tháp cấp 5

Từ cấp 1 - 6
Thuộc tính Cấp
1 2 3 4 5 6
Ngũ Sắc Thạch 1 1 1 2 2 2
Tướng Quân Lệnh (siêu cấp) 1 1 1 2 2 2
Lò Luyện Tứ Phẩm 1 1 1 2 2 2
Dung Tinh Lộ 1 1 1 3 3 3
Tứ Tượng Linh Thạch 1 1 1 3 3 3
Tiền Vạn 100 100 100 300 300 300
Tinh Thể Tứ Tinh 1 1 1 2 2 2
Từ cấp 7 - 12
Thuộc tính Cấp
7 8 9 10 11 12
Ngũ Sắc Thạch 3 3 3 5 5 5
Tướng Quân Lệnh (siêu cấp) 3 3 3 3 3 3
Lò Luyện Tứ Phẩm 3 3 3 5 5 5
Dung Tinh Lộ 5 5 5 10 10 10
Tứ Tượng Linh Thạch 5 5 5 10 10 10
Tiền Vạn 500 500 500 700 700 700
Tinh Thể Tứ Tinh 3 3 3 5 5 5

Trân trọng,