Top

Tin Tức

Nàng Hoa Tháng 10

Nàng Hoa tháng 10 sẽ dịu dàng bước ra từ cõi Tiên, hạ phàm xuống cõi Nhân Ma, đem theo một số phương thức kết Hoa để qua đó sở hữu những vật phẩm giá trị từ phần thưởng thường, phần thưởng đạt mốc và phần thưởng đặc biệt.

Hãy cùng xem kỹ nội dung để thuận tiện và dễ dàng đạt được những điều ước mong.

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 21/10 đến 23h59 ngày 16/11/2022.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 50 trở lên

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
NPC Sứ Giả Hoa Hồng
 • Vị trí: Triều Ca – cạnh Giáng Xuân.
 • Chức năng:
  • Mua Hoa Hồng Xanh, Hoa Hồng Đỏ.
  • Ghép Bó Hoa.
 • Lưu ý: Chức năng này hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022.
Phong Thần
Hoa Hồng Trắng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia đánh quái cấp 40 trở lên.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để Bó Hoa.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022.
Phong Thần
Hoa Hồng Đỏ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao.Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để làm Bó Hoa.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022
Phong Thần
Hoa Hồng Xanh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi người chơi tặng Bó Hoa.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để làm Bó Hoa Đặc Biệt.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022.
Phong Thần
Bó Hoa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi người chơi ghép vật phẩm tại NPC.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 500 Bó Hoa/ngày.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022
Phong Thần
Bó Hoa đặc biêt
 • Nguồn gốc: Nhận được khi người chơi ghép vật phẩm tại NPC.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 500 Bó Hoa Đặc Biệt/ngày.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 16/11/2022.

Thu thập vật phẩm

Cách thức Thu thập
Thông qua NPC
 • Hoa Hồng Trắng:
  • Train quái cấp 40 trở lên
 • Hoa Hồng Đỏ:
  • 10 Hoa Hồng Đỏ = 5 tiền đồng
  • 50 Hoa Hồng Đỏ = 25 tiền đồng
  • 100 Hoa Hồng Đỏ = 50 tiền đồng
 • Hoa Hồng Xanh:
  • 10 Hoa Hồng Xanh = 16 tiền đồng
  • 50 Hoa Hồng Xanh = 80 tiền đồng
  • 100 Hoa Hồng Xanh = 160 tiền đồng
Thông qua đánh quái và tính năng
 • Khi đánh quái tại bản đồ Hoang Mạc, Đông Hải, Hiên Viên, Băng Xuyên, Tam Tiên Đảo sẽ có cơ hội nhận Hoa Hồng Trắng.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn theo mốc sau sẽ nhận được Hoa Hồng Đỏ:
Tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu Nhận
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 1 Hoa Hồng Đỏ/lần
Bào Thương 3/5/7
Tống tửu 2/3/4
Thám quân 3/4/5
Đạo cụ 2/3/4
Thiên Cống 2/3/4

Công thức ghép Hoa

Dạng ghép Công thức
Bó Hoa 10 Hoa Hồng Trắng + 1 Hoa Hồng Đỏ + 2 vạn = 1 Bó Hoa
500 Hoa Hồng Trắng + 50 Hoa Hồng Đỏ + 100 vạn = 50 Bó Hoa
1000 Hoa Hồng Trắng + 100 Hoa Hồng Đỏ + 200 vạn = 100 Bó Hoa
Bó Hoa Đặc Biệt 10 Hoa Hồng Trắng + 1 Hoa Hồng Đỏ + 1 Hoa Hồng Xanh + 3 vạn
= 1 Bó Hoa Đặc Biệt
500 Hoa Hồng Trắng + 50 Hoa Hồng Đỏ + 50 Hoa Hồng Xanh + 150 vạn
= 50 Bó Hoa Đặc Biệt
1000 Hoa Hồng Trắng + 100 Hoa Hồng Đỏ + 100 Hoa Hồng Xanh + 300 vạn
= 100 Bó Hoa Đặc Biệt

Phần thưởng

Phần thưởng sử dụng
Từ loại Phần thưởng
Bó Hoa
 • 25.000 điểm kinh nghiệm.
 • Có xác suất 10% nhận được 1 Hoa Hồng Xanh.
Bó Hoa Đặc Biệt (sử dụng với tiến đồng)
 • Khi sử dụng/nhận Bó Hoa Đặc Biệt, có thể nhận 25.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Manh Lục Thủy Tinh Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp Di Ngoài Phù(Siêu Cấp)
Di Ngoài Phù Ẩn Danh
Ngọc Cấp 1 Ngọc Cấp 2
Lâm Tiên Lộ Trang Bị Lục 6x,8x,10x
Thanh Lộ Vũ Khí Truyền Thuyết 75 - Bạch Điểu
Túi Hàng Vũ Khí Truyền Thuyết 75 - Vạn Kiếp
Phi Ngưng Lộ Vũ Khí Truyền Thuyết 75 - Nhân Gian
Phi Mao Phù Vũ Khí Truyền Thuyết 75 - Nguyệt Ảnh
Bảo Thương Hội Thành Phù Tướng Quân Lệnh

Phần thưởng đạt mốc

Phần thưởng
Khi sử dụng hoặc nhận ở mốc  1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sẽ nhận thêm phần thưởng   Vũ Khí Truyền Thuyết 75
Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Lệnh bài pet Ngưu Bảo Bảo
Lệnh bài pet Hồng Sắc Trư
Lệnh bài pet Hồng KimTrư
Lệnh bài pet Hồng BạchTrư
Lệnh bài pet Ngân Long
  Tướng Quân Lệnh
 Trang Bị Lục 10x

 

Trân trọng,