Top

Tin Tức

Không treo bán item giá trị cao

 Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Khuyến cáo quý kỳ sĩ khi tiến hành treo bày bán các vật phẩm trong game, nếu kỳ sĩ không có ý định bán vật phẩm thì tổng số tiền trong hành trang và giá trị một vật phẩm đã đăng bán thì lúc cộng lại phải vượt mốc 240.000 vạn (2b4). Tính năng này luôn yêu cầu tiền vạn trong hành trang của người bán hàng phải đạt được một mức nhất định để đảm bảo an toàn, đây hoàn toàn không phải lỗi game. Quý kỳ sĩ lưu ý!

Ví dụĐể kỳ sĩ khác không mua được vật phẩm, người bán hàng phải có từ 150.000 (1b5) tiền vạn trong hành trang và vật phẩm bán phải ở mức tối đa 99999 vạn.

Phong Thần
Tổng số tiền trong hành trang và giá trị 1 vật phẩm cộng lại phải vượt mốc 240.000 vạn (2b4)

Nếu trong hành trang nhân vật có 130.000 vạn (1b3) và bán vật phẩm 99999 vạn thì kỳ sĩ khác vẫn có thể mua được vật phẩm mà nhân vật đã treo. Tuy nhiên, do hệ thống có thông báo nếu vượt quá 210.000 vạn (2b1) thì số tiền nhận sẽ mất nên người bán hàng sẽ không nhận được tiền từ hệ thống.

Phong Thần

Tuy nhiên, Bổn Pháp khuyến cáo các kỳ sĩ không nên treo bày bán các vật phẩm có giá trị cao để tránh phát sinh những sự cố ngoài ý muốn trong quá trình phiêu lưu tam giới.

Trân trọng,