Top

Tin Tức

Hấp Hồn Âm Sát

 Sau khi đến Đông Doanh, Kỳ sĩ nhấp vào NPC Thuyền Phu, nhận nhiệm vụ Hấp Hồn Âm Sát và sao nữa thì thân mời quý kỳ sĩ cùng trải nghiệm để tận hưởng những cung bậc cảm xúc thú vị khi tham gia phiêu lưu tam giới Phong Thần.

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: 100 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Mỗi ngày 4 lần
 • Ngày nhân đôi: Thứ 7

Cách tham gia

 • Bước 1: Kỳ sĩ đến NPC Vân Tiêu (Diêu Trì 195:203) hoặc Thuyền Phu (Trần Đường 230:174), dùng 200 vạn để đến Đông Doanh

Phong Thần

 • Bước 2: Sau khi đến Đông Doanh, Kỳ sĩ nhấp vào NPC Thuyền Phu, nhận nhiệm vụ Hấp Hồn Âm Sát

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ tặng Hấp Hồn Phù và yêu cầu thu thập 1 loại quái trên đảo.

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 4: Kỳ sĩ đến nơi có quái, thả Hấp Hồn Phù, trong vòng 3 phút phải thu thập càng nhiều quái thì phần thưởng nhận được càng nhiều
  • Chỉ đánh trong phạm vi của Cường Chiêu Hồn Trận
  • Đánh trong 3 phút trạng thái nhiệm vụ
  • Khi quái chết có khả năng hấp thụ thành công hoặc thất bại

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 5: Sau khi hết thời gian (3 phút), kỳ sĩ về lại NPC Thyền Phu để trả nhiệm vụ nhận điểm kinh nghiệm hoặc chấn thiên tiễn hoặc tam tiên xoa
  • Chấn thiên tiễn : Dùng để đổi Áo lục 10x , đổi thông phù , ép trang bị 120 …
  • Tam tiên xoa : Dùng để đổi Phi phong lục 10x , đổi thông phù , ép trang bị 120 …

Phong Thần

Lưu ý

 • Có thể tổ đội nhân vật khác cùng nhiệm vụ để làm chung.
 • Có thể phá nhiệm vụ của đối phương
 • Nhiệm vụ thứ 4 ngày thứ sáu có thể chừa lại, sang ngày thứ bảy mới làm để nhận x2 phần thưởng

Trân trọng,