Top

Tin Tức

Giải Đấu 5 vs 5

 

Thông tin và thể lệ giải đấu

Hạng giải Chi tiết
 
 • Vị trí:  Phong Thần Đài (198/196)
 • Chức năng: 

  Nộp tích lũy 

  - Đăng ký tham gia.

  - Xem tích lũy bản thân.  Xem tích lũy Top 10 của hạng giải mình đã đăng ký.

 • Thời gian nộp tích lũy : 7h ngày 15/12/2022 đến 23h59 ngày 20/12/2022

Th ông tin giải đấu
 • Điều kiện tham gia : Tối thiểu 30.000 Điểm Tích Lũy
 • Đối tượng :
  • Mỗi đội bắt buộc đủ 3 hệ phái , phải có ít nhất  1 Giáp Sĩ 1 Dị Nhân ,  1 Đạo Sĩ , mỗi hệ phái không quá  2 nhân vật  và tối đa có  5 thành viên
  • Giải đấu 5x5
 • Trang bị : Sử dụng  của Ban Tổ Chức. Nhận trang bị tự do trong thẻ tân thủ bao gồm : Set trang bị Cam Trấn Nguyên, Vũ Khí từ 2x đến 10x, Đồ Hoàng Kim từ 2x đến 10x, Danh Ngọc, Ngọc Tâm, Ngọc Tinh, Nguyệt Hoa, Nghịch Lân, Chí Lân, Chí Long,Chí Lôi, Pháp Bảo 2 dòng, 3 dòng, Tam Sinh Thạch, Trấn HồnThạch Cấp 5, Hỗn Nguyên Châu Pháp Bảo 3x - 5x- 7x và các nguyên liệu cần thiết cho việc nâng cấp trang bị.
 • Nhân vật : Sử dụng  của Ban Tổ Chức. Cấp độ 200
 • N ộp Tích Lũy :  Thành Viên đội trưởng nộp tích lũy tại server chính vui lòng sử dụng acc chính để tiện cho việc trao thưởng
 • - Ngũ Sắc Phong Thần Bảng : 1 tiền đồng / cục = 1 điểm tích lũy tại  Phong Th ần Đài (216/196)
 • Chi tiết:
  • Trường Hợp 1 : Có 4 đến 6 đội đăng ký
  • 1.Nếu có 4 đội nộp tích lũy thì bảng đấu sẽ đánh vòng tròn tính điểm(Thắng 3 điểm - Hòa 1 điểm - Thua 0 điểm)
  • 2.Xếp hạng tổng điểm cũng là thứ hạng top của các đội
  • 3.Nếu có 6 đội nộp tích lũy thì sẽ chia làm 2 Bảng Đấu(Mỗi bảng sẽ lấy 2 đội hạng 1 và 2). Đội đứng thứ 3 bị loại sẽ nhận giải khuyến khích
  • Trường Hợp 2 :Có 8 đội đăng ký thi đấu:  Sơ đồ thi đấu theo thể thức  Double Elimination (Nhánh thắng - nhánh thua)   
  • Trường Hợp 3 : Trên 8 đội đăng ký thi đấu BQT sẽ lấy 8 đội và hoàn trả lại 95% tích lũy tương ứng tiền đồng cho các đội ngoài top 8 

 

Nội dung Sơ lược thể lệ
Yêu cầu
 • Giải đấu chỉ diễn ra tại cụm máy chủ khi đủ 4 đội.
 • Nếu dưới 4 đội sẽ hủy giải đấu ở cụm đó.
Điểm tích lũy
 • Thấp nhất cần đạt để xét quyền thi đấu: 30.000 điểm
Phần thưởng Cơ Bản
 • Đội có thành tích chung cuộc nằm trong Top 4 chung cuộc và 4 đội khuyến khích đạt mốc tích lũy tối thiểu 30.000 điểm
Phần thưởng Nâng Cao
 • Đội có thành tích chung cuộc nằm trong Top 4 chung cuộc và 4 đội khuyến khích đạt mốc tích lũy tối thiểu 50.000 điểm
Giải khuyến khích
 • Dành cho đội có 30.000 điểm tích lũy ở vòng xét duyệt tư cách tham gia và kết quả thi đấu chung cuộc không nằm trong TOP 4 thứ hạng giải đấu.(Tối đa có 4 giải khuyến khích nếu số lượng đội khuyến khích trên 4 BQT sẽ sử dụng phương pháp bốc thăm)
Phần thưởng Top tích lũy
 • Điều kiện nhận thưởng từ 50.000 điểm tích lũy trở lên (Top 1 chọn trước):
  • 1 Thú Cưỡi Bạch Kim(Tự Chọn)
  • 3 Nguyệt Hoa Quái Phù(Chưa Mài)
  • 5 Ngọc Tâm(Chưa Mài)
  • 1 Món Cam Sự Kiện(Tự Chọn)
  • 1 Ngọc Bội 4 Dòng Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Lưu ý
 • Tất cả phần thưởng chọn theo Bộ, chỉ có thể tùy chọn hệ phái và không được chọn từng món. Ví dụ: Nếu chọn bộ trang bị Cam Trấn Nguyên hệ Giáp Sĩ thì sẽ nhận đúng 5 món của bộ trang bị, không được tự chọn phần thưởng riêng lẻ.
 • Tất cả phần thưởng trao cho đội trưởng nộp tích lũy đăng ký
 • Trong trường hợp có nhiều đội cùng đạt điểm tích lũy bằng nhau thì sẽ ưu tiên cho chiến đội nộp điểm vào NPC trước.
 • BQT không chịu trách nhiệm phân chia phần thưởng

Phần Thưởng Giải Đấu

X ếp Hạng Phần Thưởng Cơ Bản Phần Thưởng Nâng Cao
 Nhất

1 Sét Trấn Nguyên #12 (tự chọn hệ phái)

1 vũ khí tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 4 thuộc tính ngẫu nhiên

4 viên tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Quán Quân

3 Lệnh Bài Pét Đắc Kỷ

 

2 Sét cam Trấn Nguyên #12 (tự chọn hệ phái)

2 vũ khí hoàng kim tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Pháp Bảo Phong Thần Bảng 1  ( xcvk 15% , TCTT 10%, Sinh Lực + 400) hoặc ( xcbp 15%, TCTT phép 10%,Sinh Lực + 400)

2 Thú Cưỡi Bạch Kim ( tự chọn)

3 Nguyệt Hoa Quái phù 

6 viên tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Quán Quân

3 Lệnh Bài Pét Đắc Kỷ

 
 Nhì   4 Món Cam Trấn Nguyên #12 (tự chọn hệ phái)

1 vũ khí tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 4 thuộc tính ngẫu nhiên

2 viên tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Quán Quân

3 Lệnh Bài Pét Lý Tịnh

1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn)

1 vũ khí tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Pháp Bảo Phong Thần Bảng 2 ( xcvk 10% , TCTT 5%, Sinh Lực + 300) hoặc ( xcbp 10%, TCTT phép 5%,Sinh Lực + 300)

1 Thú Cưỡi Bạch Kim ( tự chọn)

2 Nguyệt Hoa Quái Phù

4 viên tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Á Quân

3 Lệnh Bài Pét Lý Tịnh

 
 Ba

4 Món Cam Trấn Nguyên #9 (tự chọn hệ phái)

1 vũ khí tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 4 thuộc tính ngẫu nhiên

1 Tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Quý Quân

3 Lệnh Bài Pét Tiểu Hồ

 

1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn)

1 vũ khí hoàng kim tự chọn #12 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Nguyệt Hoa Quái Phù

3 Tinh thái quái phù

5 Hộp Danh Hiệu Quý Quân

3 Lệnh Bài Pét Tiểu Hồ

 
 Tư  

4 Món Cam Trấn Nguyên #9 (tự chọn hệ phái)

1 vũ khí tự chọn #9 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 4 thuộc tính ngẫu nhiên

5 Hộp Danh Hiệu Quý Quân

2 Lệnh Bài Pét Tứ Bất Tướng

1 Sét cam Trấn Nguyên#9 (tự chọn hệ phái)

1 vũ khí hoàng kim tự chọn #9 ( tự chọn)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

3 Tinh thái quái phù

1 Ngọc Bội 3 thuộc tính ngẫu nhiên

5 Ngọc Tinh

1 Ngọc Bội 3 thuộc tính ngẫu nhiên

2 Lệnh Bài Pét Tứ Bất Tướng

 
 Khuyến Khích  

4 Món Cam Trấn Nguyên (tự chọn hệ phái)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 3 thuộc tính ngẫu nhiên

1 Sét  Cam Trấn Nguyên (tự chọn hệ phái)

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)

1 Ngọc Bội 3 thuộc tính ngẫu nhiên

1 Viên tinh thái quái phù

 

 

Quy tắc báo danh

NPC liên quan
Hình ảnh Tính chất
//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/NTTQ4-thele11.png
Phe Thương
 • Vị trí:  Viễn Cổ (216/196)
 • Chức năng: Truyền tống vào đấu trường  phe Thương (PK nâu).

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/NTTQ4-thele3.png

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/NTTQ4-thele11.png
Phe Chu
 • Vị trí:  Viễn Cổ (204/203)
 • Chức năng: Truyền tống vào đấu trường  phe Chu (PK tím).

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/NTTQ4-thele4.png

Chuẩn bị thi đấu
 • Khi GM mở Đấu Trường thì kỳ sĩ sẽ theo hướng dẫn của GM để vào  phe Thương hoặc  phe Chu. Đến NPC Truyền Tống của đội mình, đối thoại để vào Đấu Trường .
 • Kỳ sĩ không thể vào Đấu Trường khi thời gian chuẩn bị kết thúc.
 • Nếu tổ đội không có bất kỳ thành viên nào vào Đấu Trường trong thời gian chuẩn bị thì sẽ được tính là bỏ cuộc và bị xử thua.
 • Lưu ý: Thời gian chuẩn bị là  5 phút.
Bắt đầu thi đấu
 • Thời gian thi đấu là  15 phút.
 • Sau khi thời gian chuẩn bị thi đấu kết thúc, các cờ thi đấu sẽ xuất hiện trên bản đồ và sĩ chuyển sang trạng thái có thể đánh nhau được .
 • Nhiệm vụ của kỳ sĩ là đoạt cờ, bằng cách kích chuột trái vào cờ tự do hoặc cờ đối phương. Trong 20 giây nếu không bị người khác tấn công thì cờ đó sẽ chuyển sang màu của phe mình.
 • Khi  phe A cướp được cờ. Thì  phe B có thể nhấn chuột trái vào cờ  phe A để cướp lại.
 • Khi người chơi hết số lần hộ chủ và tử vong thì sẽ về khu vực chuẩn bị và không thể vào lại Đấu Trường.
 • Nếu đội nào có thể chiếm được  3 cờ cùng lúc thì trận đấu kết thúc và chiến thắng thuộc về đội đó.
 • Trong trường hợp hết thời gian thi đấu mà vẫn chưa có đội nào chiếm được  3 cờ cùng lúc thì chiến thắng sẽ thuộc về  đội có số lượng cờ nhiều hơn.
 • Trong trường hợp hết thời gian thi đấu, số lượng cờ của 2 đội chiếm được bằng nhau, thì chiến thắng sẽ thuộc về  đội có số lượng người còn lại ở trong Đấu Trường nhiều hơn.
 • Trong trường hợp hết thời gian thi đấu, số lượng cờ của 2 đội chiếm được bằng nhau, số lượng người còn lại trong trận đấu bằng nhau thì tất cả 2 đội đều bị xử thua.
 • Mỗi trận ở vòng bảng giải Đấu Phong thần Bảng I này sẽ có 1 lượt đấu, tối đa 15 phút, thắng lượt này sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
 • Mỗi trận ở vòng bán kết - chung kết sẽ có 3 lượt đấu - thắng 2 trên 3 lượt đấu sẽ dành chiến thắng chung cuộc

Trân trọng,