Top

Tin Tức

Đua Top Phiên Bản CloseBeta

  • Sự Kiện Đua Top Phiên Bản CloseBeta : 19h ngày 27/08/2022 đến 00h 07/09/2022
  • Sau khi kết thúc phiên bản CloseBeta vào 00h 07/09/2022 BQT sẽ reset data và Khai Mở bản chính thức vào 19h 08/09/2022
  •  Khi bạn nạp trải nghiệm phiên bản CloseBeta 10 ngày sẽ được thêm 20% và sẽ được bồi hoàn lại 120% xu vào phiên bản chính thức : 19h ngày 08/09/2022
  • Nhân sỹ nhận top cấp thế giới không nhận được top câp hệ phái

Sự Kiện Đua Top Phiên Bản CloseBeta

Sự Kiện Phần Thưởng
Đua Top Cấp Thế Giới
- Hạng 1 đến 3 : 15.000x tại phiên bản chính thức
- Hạng 4 đến 5 : 8.000x tại phiên bản chính thức
Đua Top Cấp Hệ Phái
- Hạng 1 đến 3 : 8.000x tại phiên bản chính thức
- Hạng 4 đến 5 : 4.000x tại phiên bản chính thức
Đua Top Công Lực Phong Thần
- Hạng 1 đến 3 : 15.000x tại phiên bản chính thức
- Hạng 4 đến 5 : 8.000x tại phiên bản chính thức

 

Trân trọng,