Top

Tin Tức

Đạo cụ

 Tây Kỳ chiêu binh mãi mã, quyết phạt Trụ cứu dân, các anh hùng mau chóng gia nhập Tây Kỳ an bang lập quốc, tạo phúc cho lê dân.

 

Giới thiệu Đạo Cụ

 • Yêu cầu cấp độ: đẳng cấp 50 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: không có

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Người chơi tới gặp Tân Miễn tại Tây Kỳ (190:190) tại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ Đạo Cụ.

Bước 2: Đối thoại với Tân Miễn để nhận nhiệm vụ Đạo Cụ

Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu tìm một số vật phẩm trong game

Bước 4: Khi có vật phẩm trong game có thể đến NPC Tân Miễn để trả nhiệm vụ

Bước 5: Hoàn thành đủ 5 lần nhiệm vụ để nhận phần thưởng cao hơn

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm trạng thái Tận Trung Báo Quốc để nhận điểm cống hiến tại NPC Lý Tịnh (Phong Thần Đài)

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 4 lần nhiệm vụ Đạo Cụ
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 3 lần còn lại, cần sử dụng Lò Luyện Đơn hoặc 3 tiền đồng.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Người chơi có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Người chơi có thể nhân F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển)
 • Có thể chọn Tu Luyện Nhân Đôi ở lần làm nhiệm vụ thứ hai trở đi, nhận thêm nhiều điểm kinh nghiệm.
Vật phẩm Ghi chú

Đoản Kiếm
 • Nguồn gốc: Hệ Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Sùng Thành Doanh (đánh Kiếm Nhân)
 • Vị trí Kiếm Nhân: Bắc Hải, Ngoài Sùng Thành, Yến Sơn

Mảnh Giáp
 • Nguồn gốc: Hệ Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Sùng Thành Doanh (đánh Xạ Nhân)
 • Vị trí Xạ Nhân: Bắc Hải, Ngoài Sùng Thành, Yến Sơn

Mặt Quỷ
 • Nguồn gốc: Hệ Dị Nhân nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Xi Vưu Mộ (đánh Hỏa Diện)
 • Vị trí Hỏa Diện: Du Hồn, Miêu Cương, Cự Lộc

Hỏa Vũ
 • Nguồn gốc: Hệ Dị Nhân nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Xi Vưu Mộ (đánh Cuồng Điêu)
 • Vị trí Cuồng Điêu: Du Hồn, Miêu Cương, Cự Lộc

Băng Cơ
 • Nguồn gốc: Hệ Đạo Sĩ nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Ngọc Hư Cung (đánh Tuyết Quái)
 • Vị trí Tuyết Quái: Chân Núi Côn Lôn, Thủ Dương Sơn, Tây Côn Lôn

Ngọc Cốt
 • Nguồn gốc: Hệ Đạo Sĩ nhận nhiệm vụ Kế Tục tại NPC Thủ Khố Ngọc Hư Cung (đánh Băng Lang)
 • Vị trí Băng Lang: Chân Núi Côn Lôn, Thủ Dương Sơn, Tây Côn Lôn

Địa Tâm
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Địa Tâm)
 • Vị trí: Các bản đồ Sa Mạc

Thủy Hồn
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Thủy Hồn)
 • Vị trí: Các bản đồ Đông Hải

Hỏa Linh
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Hỏa Linh)
 • Vị trí: Các bản đồ Hiên Viên

Phong Lệ
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Phong Lệ)
 • Vị trí: Các bản đồ Băng Xuyên

Đồng Thau
 • Nguồn gốc: Đào Khoáng tại bản đồ Thanh Đồng Sơn
 • Vị trí Thanh Đồng Sơn: đến NPC Thợ Đồng tại Diêu Trì để vào Thanh Đồng Sơn (cấp 60 mới có thể vào)

Liễu Mộc
 • Nguồn gốc: Hoàn thành nhiệm vụ Thu Thập tại NPC Thủ Khố tại Tân Thủ Thôn có cơ hội nhận được.

Pháp Bảo Cấp 10
 • Nguồn gốc: Đánh Quái hoặc săn Boss

Pháp Bảo Cấp 30
 • Nguồn gốc: Đánh Quái hoặc săn Boss

Trân trọng,