Top

Tin Tức

Đại Chiến Viễn Cổ

  Đại chiến Viễn Cổ cùng Niên thú hàng ngày vào lúc 21h15,boss Niên Thú sẽ xuất hiện vào lúc 21h30,chứa đựng kỳ trân dị bảo mà quý kỳ sĩ trong tam giới đang tìm kiếm... Phần còn lại thuộc về kỹ năng tiêu diệt Boss của kỳ sĩ tam giới, máu lửa và khốc liệt, đừng bỏ lỡ cơ hội cùng nhau diệt boss, pk mãn nhãn tại boss Niên Thú.

 • Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 10/02/2023

Thông tin chi tiết Boss Niên Thú

Hình Ảnh Chi Tiết

Thiên Lao

 

 • Vị trí: Ngọc Hư Cung 203:196
 •  
 • Thời gian báo danh: 21:15 - 21: 30 phút(Sau thời gian này không thể báo danh). Khi vào boss thì sẽ tự động bật pk ngẫu nhiên và đưa đến một tọa độ ngẫu nhiên trong bản đồ(Trong bản đồ không thể tắt pk)
 • Tính năng chia làm 2 khu vực :
 • - Khu Vực 1 : Cấp 90 trở xuống đi vào các ngày : thứ 6
 • - Khu Vực 2 : Cấp 90 trở lên đi vào các ngày : thứ 7
 • Tốn 15 Tiền Đồng để báo danh vào Boss Niên Thú
 • Mỗi lần vào lại sẽ tốn 15 tiền đồng

Boss Niên Thú

 • Vị trí: Bản đồ Viễn Cổ
 • Thời gian: 21:30 phút mỗi ngày
 • Sau 2 tiếng boss sẽ mất.

Nguyên Thần Niên Thú

 • Nguồn gốc: Nguyên Thần Niên Thú xuất hiện xung quanh khi boss bị tiêu diệt
 • Tính chất: Khi nhân vật nhấp vào Nguyên Thần Niên Thú để nhận thưởng sẽ tốn 5 tiền đồng và 1 phút sau mới có thể nhận tiếp Nguyên Thần Niên Thú
 • Thời gian NPC tồn tại: 30 phút kể từ lúc boss chết

Chức năng NPC

Thời gian Boss xuất hiện
 • Trước khi Boss xuất hiện sẽ có thông báo toàn hệ thống “Boss ….. sắp sửa giáng, 1 trận hào kiếp sẽ xảy ra”
 • Boss biến mất sau 2 tiếng
 • Vị trí Boss xuất hiện: Viễn Cổ
Phần thưởng boss Niên Thú
 • Khi tiêu diệt thành công boss Niên Thú thì sẽ xuất hiện NPC Nguyên Thần Niên Thú (50 Nguyên Thần Niên Thú) xung quanh chỗ boss  chết, người chơi nhấp vào Nguyên Thần Niên Thú để nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận Nguyên Thần Niên Thú sẽ tốn 5 tiền đồng.
 • Nguyên Thần Niên Thú được nhận sẽ bị mất liền lập tức, để nhận tiếp Nguyên Thần Niên Thú tiếp theo, người chơi phải chờ 1 phút mới có thể nhận tiếp
 • Sau 30p nếu Nguyên Thần Niên Thú không ai nhận thì sẽ tự biến mất.

Phần thưởng khi nhặt rương

Đại Chiến Viễn Cổ 90 trở xuống
Vật phẩm
Tướng Quân Lệnh Vũ Khí - Trang Bị Sơ Cấp(Nguyên)
Mảnh Tử Thủy Tinh Lệnh Bài Pét Hồng Sắc Trư
Vũ Khí Truyền Thuyết 85 Lệnh Bài Pét Đậu Đậu Quy
Tử Thủy Tinh Lệnh Bài Pét Phi Thiên Linh Miêu
Danh Ngọc - Lương Ngọc Ngọc Cấp 2
Trầm Điện
Đại Chiến Viễn Cổ 90 trở lên
Vật phẩm
Tướng Quân Lệnh Vũ Khí - Trang Bị Sơ Cấp(Nguyên)
Mảnh Tử Thủy Tinh Lệnh Bài Pét Kim Sắc Trư
Vũ Khí Truyền Thuyết 95 Lệnh Bài Pét Hồng Sắc Trư
Tử Thủy Tinh Lệnh Bài Pét Tinh Minh Hồ
Danh Ngọc - Lương Ngọc - Ngọc Tinh Lệnh Bài Pét Hạo Thiên Khuyển
Ngọc Cấp 2

Bổn Pháp sẽ thay đổi phần thưởng dựa trên độ nhiệt của tính năng.

 

Trân trọng,